رودها در دست ما هستند

در محدوده این سد انبوهی زباله و نخاله‌ ساختمانی تخلیه شده و می‌شود. افزون بر این، در روزهای تعطیل صدها خودرو به این محدوده وارد می‌شوند و در نتیجه فشاری خارج از ظرفیت تحمل به این زیست‌بوم وارد می‌شود. از سوی دیگر، اختلاف‌ میان شهرداری لواسان و سازمان آب منطقه‌ای سبب شده که این محدوده به شکل شایسته‌ای مدیریت نشود و سد لتیان دچار آلودگی فیزیکی، شیمیایی و بصری شود؛ ضرورت دارد مسئولان با تدوین برنامه‌‌ای جامع مانع ورود پساب‌ها و زباله‌ها به رودخانه‌ جاجرود شوند و بدین‌ترتیب سلامت آب سد لتیان را تأمین کنند.

 

/ 0 نظر / 61 بازدید