قله تاريخى جم در انتظار تاييد سازمان ميراث فرهنگى

روزنامه شرق - يكشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵

گروه اجتماعى: با مشخص شدن ويژگى هاى تاريخى و باستانى نهفته در كوه جم در منطقه بوشهر، با وجود مخالفت اهالى منطقه و پيگيرى هاى مداوم يك پژوهشگر مبنى بر تاريخى بودن اين كوه، هيچ اقدام جدى براى ثبت و حفظ و نگهدارى اين كوه انجام نشده است.به گفته دشتى محقق و پژوهشگر اين كوه باستانى در سراسر منطقه جم آثار و نشانه هايى از وجود زندگى انسان هايى از روزگار زرتشت و حتى پيش از آن نيز به چشم مى خورد و اگرچه به واسطه دورى از مركز با كم عنايتى مسئولان فرهنگى در پرده اى از گمنامى و ابهام قرار گرفته ولى شايسته است تا اين يادگارى هاى تاريخى را از گزند حوادث و ويران شدن با شرايط طبيعى در راستاى منابع اقتصادى و... حفظ كنيم.اين پژوهشگر قله كوه پرديس را يكى از عظيم ترين آثار ارزشمند در منطقه معرفى كرد و يادآور شد: متاسفانه با وجود همه گزارش هايى كه درباره اهميت اين منطقه به مسئولان ارائه شده تاكنون هيچ اقدام حمايتى اى انجام نشده است و در راستاى انجام طرح مسير جم - كنگان، عمليات راهسازى در حاشيه اين كوه تاريخى همچنان ادامه دارد و پايه هاى اين كوه را مخدوش كرده است.دشتى ريزش ها و لرزش هاى مدام اين كوه را يادآور شد و گفت: طبق اسناد و پژوهش هاى تاريخى، اين كوه نشانه هايى از تمدن انسانى در هزاره هاى پيشين را دارد و همان كوهى است كه در بسيارى از كتاب هاى تاريخى به آن اشاره شده است.تاكنون مسئولان سازمان ميراث فرهنگى با وجود مراجعات مكرر كارشناسان به اين منطقه و تاييد بر قدمت و تاريخى بودن كوه، هيچ اقدام جدى براى پژوهش و بررسى فرضيات ارائه شده انجام نداده اند.به گفته اين پژوهشگر در حال حاضر سازمان بازرسى كل كشور در بوشهر تحقيقات خود را درباره اين كوه آغاز كرده است.دشتى معتقد است شناسايى و انجام فعاليت هاى باستان شناسى در اين محوطه ثابت مى كند فلسفه مهاجرت آريايى ها به ايران بسيار متفاوت است.در حال حاضر اين پژوهشگر با ارسال گزارش و نامه به مسئول دفتر باستان شناسى سازمان ميراث فرهنگى در حال پيگيرى اين مسئله است. چندى پيش نيز اهالى شهرستان جم با ارسال نامه اى به احداث جاده در كنار كوه تاريخى جم و فروريختن اين كوه اعتراض كردند.

/ 0 نظر / 5 بازدید