اردوی سنگ نوردی برتر

انجمنکوه نوردان ايران در نظر دارد در خرداد ماه 1386 يک اردوي سنگ نوردي با اهداف زير برگزار نمايد:

1- آموزش
• روش ها و فنون تخصصي صعود ديواره هاي بلند
• ايمني در صعود هاي بلند
• امداد و نجات روي ديواره ها

2- تبادل تجربيات
• انتقال و اصلاح دانسته هاي ديواره نوردي
• بررسي اخلاقيات ديواره نوردي
• هماهنگ کردن روش هاي درجه بندي سطح کشور

3- گزينش
• گزينش 12 نفر براي شرکت در اردويي که با حضور مربيان فرانسوي سازمان GHM فرانسه، در آبان ماه 1386 در ايران برگزار خواهد شد.

زمان: 25 تا 28 خرداد ماه 1386

مکان: جاده ی چالوس، منطقه پل خواب

مربيان: حسن نجاريان، حسين هيزم کار، رسول کشوري، رضا زارعي، اسماعيل متحير پسند، حسين بلند اختر، مجيد قاسمي

سرپرست: عباس محمدي، مريم بهرامي نژاد

مسئول ثبت نام: اسماعيل رضايي

ظرفيت اردو: 25 نفر

هزينه ی دوره: 600,000 ريال

هزينه ی دوره براي افرادي که تا پايان فروردين ماه 1386 عضو انجمن شده اند مبلغ 500,000 ريال است.همچنين با توجه به محدود بودن ظرفيت اردوي سنگ نوردي برتر تست انتخابي در روز جمعه 11 خرداد ماه در منطقه پل خواب، برگزارخواهد شد.

هزينه ی شرکت در تست انتخابي اردو 50,000 ريال مي باشد.

علاقه مندان براي شرکت در تست انتخابي، لطفا تا تاريخ نهم خرداد ماه با آقاي اسماعيل رضايي (09123279210) تماس بگيرند.

به همراه داشتن تجهيزات زير براي شرکت در تست ضروري است:
- لوازم انفرادي ديواره نوردي
- لوازم عمومي ديواره نوردي
- بيمه ی پزشکي ورزشي معتبر
- تغذيه براي يک روز

کميته ي آموزش
محمود بهادري
/ 0 نظر / 5 بازدید