اجرای طرح نگاهبانی دماوند

در دومین نوبت از اجرای مجموعه برنامه های «طرح نگاهبانی دماوند» امسال، دیروز در یک جمع حدودا هشتاد نفره به کوهپایه های دماوند رفتیم. خبر را در  سبز پرس بخوانید.

گفتگو با مردم و آموزش چهره به چهره

دختر سمت چپ، مهسا نام دارد و با ما بود؛ او  به دختر سمت راستی که گل چیده بود، می گوید که دیگر این کار را نکن!

این هم چشم انداز زیبایی از دشت خومه (همان «دشت شقایق») از بالا، و ستیغ دوبرار در دوردست. آن چه که در وسط چمنزار سفیدی می زند، بخشی از دشت است که با رفت و آمد خودروها پوشش گیاهی خود را از دست داده است. ما بیشتر در همین بخش با مردم گفتگو می کنیم.

من بر این تک درخت اُرُس که در سمت راست عکس می بینید، بوسه زدم!

/ 0 نظر / 5 بازدید