متخصصان به رغم تغيير مکان مجتمع پتروشيمي هشدار مي دهند

با وجود مخالفت صريح نخبگان دانشگاهي و کارشناسان حوزه محيط زيست با احداث کارخانه هاي پتروشيمي در استان گلستان به دليل تخريب اکوسيستم بي نظير مناطق شمالي، اجراي اين طرح در گلستان قطعي شد و تنها محل استقرار آن تغيير کرد. تصويب اين صنعت آلاينده جزء مصوبه هاي هيات دولت در سفر استاني رئيس جمهور در اسفند 84 به استان گلستان بود.    در اين‌جا بخوانيد

/ 2 نظر / 3 بازدید