خجیر، فروشی و معاوضه شدنی نیست!

محمدی بخش های مجاور جاده مناطق حفاظت شده را زون ضربه گیر مناطق حفاظت شده دانست و گفت: برای مناطق حفاظت شده ای مثل خجیر که بخشی از آن در مجاورت جاده قرا دارد، بخش های مجاور جاده این مناطق در واقع زون ضربه گیر مناطق حفاظت شده است و نباید برای تعریض جاده در این مناطق اقدام شود و اگر این اتفاق بیفتد باعث عقب نشینی مناطق حفاظت شده می شود.

عضو گروه «دیده بان کوهستان» گفت: ما در کشور جایی نداریم که ارزش حفاظتی بیشتر از مناطق حفاظت شده فعلی داشته باشد و سازمان حفاظت محیط زیست منطقه ای که ارزش کمتری دارد را با منطقه جاجرود معاوضه می کند و این کار مردود است و تنها برای توجیه به دست اندازی مناطق است که صورت می گیرد.

محمدی در پایان تاکید کرد: حاشیه شهرک ها از نظر زیست محیطی از عرصه حفاظتی ساقط می شوند و فاقد ارزش زیستگاهی می شوند و این امر تحت تاثیر اثراتی است که شهرک سازی بر مناطق زیستگاهی می گذارد.

او با انتقاد از سخنان رییس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر این که واگذاری جاجرود مربوط به مدیران گذشته است گفت: اجرایی شدن این پروژه در زمان آقای محمدی زاده اتفاق افتاده است و اگر ایشان با این کار مخالف هستند باید جلویش را بگیرند نه این که کار غلط دیگران را ادامه دهند.

روز گذشته، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از معاوضه هفت هزار هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود با عرصه ای به مساحت 11 هزار و 762 به نام منطقه «پاچالک» خبر داده بود. این اولین واکنش رسمی این مقام مسئول درباره تصرف منطقه حفاظت شده جاجرود به بهانه ساخت شهر جدید پردیس است.

پیش از این، چهارشنبه شب ششم اسفند ماه، 740 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود در مرز پارک ملی خجیر در همسایگی تهران به بهانه ساخت مسکن مهر توسط شرکت «عمران پردیس» تصرف شده است و با وجود مخالفت محیطبانان منطقه، عوامل این شرکت با درگیر شدن با محیطبانان و ضرب و شتم آنها، وارد منطقه شدند و ماشین آلات خود را مستقر کرده اند.

همچنین، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور هفته گذشته، در جمع خبرنگاران واگذاری منطقه حفاظت شده جاجرود را مربوط به 14 سال پیش و مدیران پیشین این سازمان دانست.

/ 1 نظر / 94 بازدید
محمدباقرعیوضی

درود برشما که همچنان باچشمانی بینا وتیز به نظارت ایستاده اید وخرید وفروش وانهدام ومعاوضه وردوبدل کردن این خاک وآن کوه وآ ن دشت وبوم را ناظرید واطلاع رسانی می کنید تازودتر جلوگیری بشود .ممنون .