مديرکل محيط زيست استان تهران؛

مجوزهاي تخريب در دوره قبل داده شده است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اعتماد - ۳/۶/۸۶ - گروه اجتماعي؛ مديرکل محيط زيست استان تهران با اشاره به اظهارات دو هفته قبل معصومه ابتکار رئيس سابق حفاظت محيط زيست و رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران در خصوص ضعف مديريتي در پار ک هاي ملي «خجير» و «سرخه حصار» مدعي شد؛ اظهارات ايشان چيزي جز تخريب سازمان محيط زيست نبوده، اين در حالي است که تخريب پارک هاي ملي «سرخه حصار» و «خجير» در زمان مديريت وي اتفاق افتاده است. به گزارش ايسنا بزرگيان با دعوت از ابتکار براي مناظره افزود؛ بيش از 80 درصد انرژي بنده و همکاران براي اصلاح مديريت گذشته وي صرف شده است. وي با اشاره به مشکلات پارک هاي ملي خجير و سرخه حصار گفت؛ مجوز احداث خط لوله گاز در پارک ملي خجير بر خلاف قانون در زمان ايشان داده شده، به شکلي که حدود 4 کيلومتر از اين خط لوله با مجوز آن زمان در پارک ملي خجير در دست احداث بوده است. از سوي ديگر مجوز سد ماملو در منطقه حفاظت شده خجير نيز در آن زمان داده شده بود. مديرکل محيط زيست استان تهران با ادعاي اينکه کاري براي صنايع مستقر در اطراف جاجرود انجام نشده بود، افزود؛ در دوره جديد حدود 400 واحد صنعتي از اين منطقه خارج شده است. بزرگيان با اشاره به اينکه اداره کل محيط زيست استان تهران تنها دستگاهي بوده که در استان در مقوله زمين خواري خوب عمل کرده است، گفت؛ تخريب ساخت و سازهاي بالاي سد لتيان و ارجاع پرونده يک هزار و 700 هکتاري زمين خواري در منطقه جاجرود به دادگاه از جمله اقدامات انجام شده در اين زمينه بوده است. از سوي ديگر پيگيري اعطاي زمين معوض به تعاوني زيتون در اين دوره صورت گرفته است.

مديرکل محيط زيست استان تهران با اشاره به اينکه مجوز تخريب بخشي از پارک جنگلي سرخه حصار براي تعريض اتوبان ياسيني در دوره قبل صادر شده بود، تاکيد کرد؛ يک مورد زمين خواري بياوريد که در زمان ما انجام شده است. وي با اشاره به جاده پارچين گفت؛ تمام کارهاي اين جاده در دوره قبل انجام شده و تنها در سفر استاني هيات دولت بر احداث آن تاکيد شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید