تخریب گسترده ی دنا

بهمن ایزدی، کوه نورد و از فعالان زیست محیطی استان فارس است. گزارش او را از عملیات مخرب احداث خط لوله در کوه های دنا، در سبز پرسبخوانید.

/ 1 نظر / 5 بازدید