آموزش و تمرين اسکی

انجمن کوه نوردان ایران ، در نظر دارد یک اردوی سه روزه ی اسکی برگزار نماید . در این اردو ، به تمرین و آموزش آزاد اسکی پرداخته خواهد شد .

مربی : حسن زرین قلم

منطقه:  دربندسر

تاریخ :  4 تا 6 اسفند

هزینه :  یک میلیون ریال .  برای کسانی که نیاز به لوازم اسکی دارند : یک میلیون و سیصد هزار ریال

خدمات:  مربی ، رفت و آمد ، محل اقامت ، هزینه ی استفاده از پیست ، بیمه

مهلت ثبت نام : تا 27 بهمن

لطفا هزینه ی ثبت نام را به حساب شماره ی 5000 بانک صادرات شعبه ی 870 سورنا ، واریز فرمایید و فیش را به شماره ی 66712421 فاکس کنید .

برای اطلاعات بیشترمی توانید از ساعت 13 تا 18 با دفتر انجمن ( 66712243 ) تماس بگیرید .

/ 0 نظر / 5 بازدید