برگ دیگری از پرونده ی زیست محیطی وزارت راه

بارها و بارها کارشناسان محیط زیست گفته اند که جاده ی پارک ملی گلستان باعث تلفات و خسارات فراوانی می شود. از جمله وقوع سیل هایی که تلفات انسانی در پی داشته، تصادفاتی که به مرگ گونه های حیات وحش منطقه منجر شدهو آسیب هایی که متوجه بافت جنگلی آن شده است و همچنين گزینه های دیگری نیز برای انتقال جاده وجود دارد. در يادداشت ۸مهر به پافشاری وزارت راه برای تخريب محيط های طبيعی اشاره کرده بوديم و اين هم خبر تاسف بار ديگری در مورد پارک ملی گلستان :  

با موافقت سازمان حفاظت محيط زيست ؛ مجوز تخريب بخشي از اراضي پارك ملي گلستان صادر شد - مژگان جمشيدي- روزنا11 مهر 1385

به‌رغم مخالفت‌هاي آشكار گروه‌هاي زيست‌محيطي با تعريض جاده پارك ملي گلستان سرانجام رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تخريب اراضي پيراموني جاده در داخل پارك ملي گلستان موافقت كرد.

اعلام موافقت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تخريب«پوزه‌هايصخره‌اي»دوطرف اين جاده كه خسارات هنگفتي را به بدنه پارك ملي گلستان واردمي‌سازد، در حالي صورت مي‌گيرد كه طبق مصوبه هيات دولت در سال 1382، وزارت راه موظفشده بود اين جاده را به منظور حفظ تنوع زيستي در پارك ملي گلستان و حفاظت هرچه بهتراز اين منطقه منحصربه‌فرد به بيرون از پارك منتقل كند.

ادامه ی خبر را در اين جا بخوانيد

/ 0 نظر / 22 بازدید