عطر خوش آب ، در تالاب ها(۱)

۲ فوریه / ۱۳ بهمن ،روز جهانی تالاب ها 

 بشر با نابودی تالاب ها ، سطح پایین معرفت و دانش خود را

 در ابعاد علمی , اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نشان داده است .

                                       هنریک مجنونیان ، تالاب ها ، 1377

هر یک از چشم اندازهای طبیعی ، مانند کوهستان ، بیابان ، جنگل ، دریا ... ، شکوه و گیرایی ویژه ی خود را دارند و درعین حال ، دربرگیرنده ی زی گونگی ( تنوع حیات ) خاص و مقایسه ناپذیر با دیگر گستره های طبیعی هستند . در این میان اما، تالاب ها چه از لحاظ چشم نوازی های خیال انگیز ، و چه از حیث ارزش زیستگاهی ، موقعیتی شاخص – و اگر مجاز به کاربرد این واژه باشیم ، " برتر" هستند . از نظر ممتاز بودن چشم انداز ، اثبات این ادعا را دلیل این است که بر کناره ی یک تالاب می توان لطافت آب ، استواری خاک ، و سرزندگی گیاه را یک جا دید . دریا بزرگ تر از تالاب است ، اما در آن درخت ، بوته یا گلی نمی توان دید ؛ دشت گسترده تر از تالاب است ، اما نمی توان در آن بازتابش آسمان را دید و عطر خوش آب را شنید ؛ جنگل سرسبز تر از تالاب است ، اما نمی توان چشم ها را در آن  تا دوردست ها یله داد ؛ و کوه سربلند تر از تالاب است ، اما در آن از این همه جانوران و گیاهان تالابی خبری نیست . تالاب ، از آن جا که تلاقی گاه آب و خاک و گیاه است ، بستری   بهینه برای گونه های پرشمار، و گستره ای مملو از آشیان های زیستی گونه گون برای انواع سلیقه های مشکل پسند  ، خاصه خور ، عزلت گزین ، تخصص یافته ، و جز آن است . راز رنگارنگی زندگی در تالاب را باید در این جست که آن چه را که از لازمه های نخستین حیات است ، می توان در این گونه زیستگاه  یافت ؛ هوا ، نور ، رطوبت ، زمین ، خوراک ، اعتدال شرایط طبیعی ، جولانگاه ، جایگاه برای آشیان کردن ، فضای باز برای گریز، و بیشه برای مخفی شدن .

در محیط تالاب ، هم جانور تک رویی مانند اسب آبی یا پلنگ ، و هم جانوران اجتماعی تر مانند گراز و گرک ؛ هم خزنده ای مخفی کار مانند تمساح ، و هم پرندگان پر سروصدایی مانند کاکایی و غاز ؛ هم علف خواری مانند گوزن ، و هم گوشت خواری مانند شیر ؛ انواع حشره ها ، نرم تنان ، کرم ها ، و خلاصه از ماهی تا مرغ – درون آب ، بر آب ، در کنار آب ، لابلای نیزار ، در درون بیشه ، و در هوا ... می توان یافت . 

                                            

 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
داری

جالب بود یه سری هم به سایت من بزن اکانت قانونی Rapidshare گیرت میاد برای همیشه