کوهستان، ذخیره‌گاه تنوع زیستی و ژنتیکی کشور

شاهزاده مسعود میرزا ظل السلطان، در خاطرات خود به آتش سوزی در عمارت مسعودیه، منزل شخصی خود در تهران، اشاره می‌کند که با وجود برآورد دویست هزار تومانی خسارت وارد شده (که در دهه‌ی هشتاد قرن نوزدهم رقمی بسیار سنگین بوده) بیش از هر چیز برای دو شاخ مرالی که در آتش سوزی از دست رفته بود، افسوس می‌خورد. او این دو مرال باشکوه را در منطقه‌ی "پاپی" لرستان شکار کرده بود؛ زیستگاهی کوهستانی، جنگلی و بهشت‌ مرال، شوکا، گوزن زرد، و در نواحی صخره ای: کبک دری و خرس قهوه ای.

بارون دوبد و سر هنری لایارد هر دو در دهه‌ی چهارم قرن نوزدهم، به وجود شیر در جنگل‌های بلوط  اطراف شهر خرم آباد لرستان اشاره داشته‌اند، و به‌ویژه لایارد تاکید می‌کند که شیرها با گرم شدن هوا به ارتفاعات می‌رفتند و با شروع سرما به‌سوی دره ها حرکت می‌آمدند. این منطقه، با بیشه‌ها و آبشارها و چشمه‌های پرشمار، هنوز زیستگاه هنوز پلنگ، خرس، کل و بز، گرگ، دال، گرگاس، و گونه‌های شاخص دیگر است و پتانسیل احیای مرال و گوزن زرد را دارد؛ به شرط آن‌که واقعا بخواهیم، و با نیروهای علاقه‌مند محلی کار کنیم. یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید پوشش جنگلی پاپی لرستان کوره‌های زغال  است که با قطع درختان بلوط (و بی هیچ اقدام موثر برای احیای پوشش جنگلی) تیشه به  ریشه‌ی این ذخیره‌گاه تنوع زیستی می زند.

در روز تنوع زیستی، به حفظ زیستگاه‌ها بیاندیشیم!

/ 0 نظر / 92 بازدید