تا اول مهر، خدا نگهدار

امروز برای شرکت در برنامه‌ی مشترک کوه‌نوردان ایران، آمریکا، ارمنستان، و گرجستان که در ارمنستان و گرجستان در حال اجرا است، به ایروان و سپس به گرجستان (منطقه‌ی قفقاز) می‌روم.

به دوستان بدرود می‌گویم و تا اول مهر در این‌جا یادداشتی نخواهم داشت.

/ 0 نظر / 225 بازدید