سد سازی، جنگل های شمال را نشانه گرفته است

چند سال است که آفت سد سازی، به جان نوار باریک جنگل های شمال افتاده است.  اگر ارزش های بوم شناختی، تثبیت خاک، گردش گری، و خاصیت جلوگیری از گرمایش زمین را درنظر نگیریم، از نظر «مهار آب» هم که توجیه بزرگ سد سازان برای برپا کردن این سازه های ناساز است، باز جنگل برتر از سد است. شوربختانه، اما ساخت و سازگرایان به نابود سازی تتمه ی ثروت بی همتای جنگلی کشور در شمال مشغول اند. آنان می گویند که برای فلان سد، فقط 50 یا 60 هکتار و برای ساخت بهمان جاده هم به همین اندازه جنگل قطع می شود و «این چیزی نیست»! (سخن فرود شریفی رییس سازمان جنگل ها و مراتع، در پاسخ به منتقدان جاده سازی در جنگل ابر). اما، این 50 و 60 هکتارها، زیستگاه ها را شقه شقه می کنند، پای زمین خواران را به صدها هکتار از جنگل های مجاور باز می کنند، و اصولا پایانی هم بر آن ها متصور نیست!

خبری درباره ی صدور مجوز قطع 54 هکتار جنگل، برای آب گیری سد کبودوال را در سبزپرس بخوانید.

/ 0 نظر / 18 بازدید