مطلبی ارزنده از دکتر آخانی

پیشنهادهای عملی و بی هزینه ی دکتر حسین آخانی را برای اصلاح الگوی مصرف در سبزپرس بخوانید .

همچنین ،یک مقاله ی خواندنی دیگر از او را که اعتراضی است به کوتاهی های نخبگان و دیگر گروه های جامعه ی ما در حفظ محیط زیست ، در ایرن بخوانید .

/ 0 نظر / 9 بازدید