قتل عام هزاران درخت کهنسال در کوه های دنا

رشته کوه دنا یکی از باشکوه ترین کوهستان های ایران است و عنوان «منطقه ی حفاظت شده» را هم از حدود بیست سال پیش دارد. دیدن این کوه ها با دیواره های سترگ جنوبی، یخچال ها و برف چال های شمالی، جنگل های بلوط، حیات وحش غنی، و عشایر مهمان نواز، از آرزوهای هر کوه نورد و طبیعت دوستی است. چقدر بد سلیقگی و چه میزان کژاندیشی لازم است که برای کشیدن لوله ی گاز که منبعی ناپایدار است، به این منبع طبیعی پایدار آسیب اساسی برسانیم؟! آن هم در حالی که گزینه های دیگری- از جمله مسیر یک خط لوله ی قدیمی - هم موجود بوده است!

خبر شکایت سازمان حفاظت محیط زیست از شرکت گاز را به خاطر این تجاوز، در میراث خبر بخوانید. امیدواریم که این شکایت، در جلسه ی «تعامل» اعضای هیات دولت ختم به روبوسی و گذشت نشود!

/ 1 نظر / 4 بازدید