حفاظت از طبيعت، حفاظت از ميراث فرهنگي(قسمت اول)

همشهری - زيست بوم - عباس محمدي:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ارتباطميراث فرهنگي (دستاوردهاي بشري) با محيط‌زيست (پديده‌هاي طبيعي) در دهه‌هاي اخيربسيار مورد توجه قرار گرفته است.

يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي است، اما درعين حال گردش انبوه و به‌ويژه، گردشگري غيرمسئولانه كه با ريخت‌وپاش زباله، رهاكردن پساب فراتر از ظرفيت محدود جايگاه‌هاي ديدني و روستاهاي ييلاقي...، يا ساختنبي‌حساب هتل و ديگر تأسيسات همراه است، مي‌تواند تخريب‌كننده آثار باارزش فرهنگي ومحيط زيست باشد.

حفاظت از ميراث فرهنگي (بناها، اشياء، محوطه‌هاي تاريخي، ميراث شفاهي و ديگرجلوه‌هاي باارزش فرهنگ) مانند حفاظت از محيط زيست، گونه‌اي از انديشه را مي‌طلبد كهكمتر درگير سود اقتصادي كوتاه‌مدت باشد و بيشتر به افق منافع اجتماعي درازمدتبنگرد.

به همين دليل، تقريباً همه‌جا، نگهداري از آثار منحصربه‌فرد يا آثاري كه ارزشملي و جهاني دارند، برعهده دولت‌هاست، چراكه سوددهي اين آثار به شكلي كه كليت و دردسترس بودن آنها آسيبي نبيند، معمولاً طي نسل‌ها خود را نشان مي‌دهد و اين زمان‌بريدر حوصله اشخاص يا بنگاه‌هاي اقتصادي نيست.

ارتباط ميراث فرهنگي (دستاوردهاي بشري) با محيط زيست (پديده‌هاي طبيعي) دردهه‌هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. چنان‌كه روند ثبت آثار طبيعي وتاريخي در «كنوانسيون ميراث جهاني» (يونسكو، 1972) نشان مي‌دهد، به تقريب يك‌سومآثار ثبت شده در فهرست اين كنوانسيون، جايگاه‌هاي طبيعي هستند، و درمورد بسياري ازآثار فرهنگي هم دخل و تصرف در محيط طبيعي اطراف آنها – دست‌كم در محدوده‌اي كه منظراثر مي‌تواند مخدوش شود – جزء حريم به حساب مي‌آيد.

يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي است، اما درعين حال گردش انبوه و به‌ويژه، گردشگري غيرمسئولانه كه با ريخت‌وپاش زباله، رهاكردن پساب فراتر از ظرفيت محدود جايگاه‌هاي ديدني و روستاهاي ييلاقي...، يا ساختنبي‌حساب هتل و ديگر تأسيسات همراه است، مي‌تواند تخريب‌كننده آثار باارزش فرهنگي ومحيط‌زيست باشد.

نمودهاي مخرب اين‌گونه گردشگري، در كشورهاي با رشد اقتصادي ناموزون چشم‌گيرتراست: در ايران، استان‌هاي كوچك حاشيه خزر به‌خاطر جنگل‌ها، كشتزارهاي سبز و ساحلمعتدل، مقصد سالانه ميليون‌ها نفر از سراسر كشور است. اما، همين گردشگران عاملآلوده‌سازي شديد محيط و با تمايل به خريد زمين و حصاركشي و ساخت و ساز، عامل تخريبجبران نشدني چشم‌اندازهايي هستند كه به‌خاطر آن به «شمال» مي‌روند.

متأسفانه، بسيار ديده مي‌شود كه سازمان‌هاي دولتي هم درگير ساخت و ساز وبهره‌برداري كوتاه‌مدت اقتصادي به سبك بنگاه‌هاي معاملات املاك و بساز و بفروش‌هاشده‌اند. براي مثال: تملك گسترده زمين‌هاي ساحلي – حتي حريم دريا – براي ساخت «مجتمع رفاهي» يا ساخت و ساز در عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي ... كه سراسر استان‌هايگيلان و مازندران و گلستان را لكه‌دار كرده است.

   ادامه دارد                                                            

/ 0 نظر / 5 بازدید