هفتاد و نهمین نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران

موضوع نشست این ماه :

 

تبادل اخبار کوه‌نوردی

معرفی دانش‌نامه ی آزاد کوه‌نوردی (تارنمای پاکوب) و تارنمای کوه‌چامه

 

گزارش مهدی عمیدی از صعود به قله ی ماناسلو

۴ شنبه ٢١/۵/١٣٨٨ از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰

از همه ی دوست‌داران ورزش کوه‌نوردی دعوت می‌کنیم در این نشست شرکت کنند.

/ 1 نظر / 4 بازدید