نوروزتان ، پيروز

تا ساعتی دیگر ، سال ۸۵ به پایان می رسد و سال نویی آغاز می شود ؛ برای همگان ، سالی با کوه های سبز و کوه نوردی های بی حادثه آرزو  می کنیم .

                                چون کوه سرفراز ، و چون جنگل سرسبز باشید .

باشد که در سال آینده ، خبرهای کمتری از تخریب کوه ها و تجاوز به بقایای طبیعت کشور داشته باشیم ... و

باشد ای دل که در میکده ها بگشایند                               گره از کار فروبسته ی ما بگشایند

                                                      ****************

راستی الان ، چندم است ؟!  ۲۹ ام که نیست ، چون شب از نیمه گذشته است . ۳۰ام هم که نیست ، چون امسال کبیسه نیست . یکم هم نمی تواند باشد ، چون هنوز سال تحویل نشده است... ؟!

/ 1 نظر / 5 بازدید