روز پاک سازی کوهستان

 تا جایی که فعلا خبر داریم ، دیروز و امروز در تهران در حوالی قله ی توچال ، در بندیخچال و در مسیر همگانی کلک چال ، تعدادی از دوستان ما به جمع آوری زباله های رها شده و نیز گفتگو با کوه پیمایان در زمینه ی حفاظت محیط های کوهستانی پرداخته اند . در شهرستان ها  نیز ، مطابق گفتگوهایی که داشته ایم قرار بوده است که کوه نوردان به این گونه کارها بپردازند ؛ حتما کارهایی شده است .

منتظر دریافت اخبار فعالیت شما در این مورد هستیم .

/ 0 نظر / 6 بازدید