سد سازی تنها راه نیست

مطلبی از عباس محمدی در همشهری.

/ 3 نظر / 5 بازدید
کیان محمدی

من که گفتم زودتر بیا حالا به جای 4 شنبه 5شنبه می آیی؟ چرا آنقدر دیر؟ درضمن مامان امروز از صبح خانه بود. زنگ نخورد!!![ابله][کلافه][گریه]

عباس محمدی

بسرم امشب در خانه خواهم بود.[لبخند]

هم وطنی برای همه مردم دنیا. دوستدار کوهستان

لطفا چراغ ها را خاموش کنید! من با این برنامه ها خیلی موافقم باید همه مردم و همه گروهها به همه جور گرایش در این برنامه ها حاضر شوند . کمی هم هزینه کنیم و برای مردمی که به وب سر نمی زننند هم مطلب و بروشور تهیه کرده توزیع کنیم . به روشهای گوناگون و متفوت و به هر بهانه ای و با هر برنامه ای. حتی من می گویم باید از موضع احمدی نزاد هم در افزایش بهای انرژی به شدت حمایت کنیم. گرچه او ... با این کار هم وطنی برای همه مردم دنیا خواهیم بود بدرود موفق باشید