ارسال دومين گزارش کانون ديده بانان زمين

درخواست از سازمان‌بازرسى‌كل‌كشور  براى پايان ‌تخريب‌‌لتيان                                      

روزنامه‌ي شرق- شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۵

گروه اجتماعى: كانون ديده بانان زمين براى چندمين بار به تخريب حوزه لتيان هشدار داد. در پى انتشار گزارش از اين NGO تخصصى زيست محيطى از تخريب حوزه لتيان و فروش اراضى در اين منطقه، شهردارى اوشان فشم اقدام به ارسال جوابيه به مطبوعات كرد كه به دنبال آن كانون ديده بانان زمين گزارش مستند خود را درباره تخريب اين حوزه به سازمان بازرسى كل كشور ارسال كرد. دبير اين كانون درباره اتفاقات رخ داده در محدوده سد لتيان گفت: حوزه آبخيز لتيان يكى از مهم ترين حوزه هاى تامين كننده آب كلان شهر تهران است كه انواع تصرف و خصوصى سازى ها در حريم رودخانه ها و مناطق حفاظت شده و ساختمان سازى تا ارتفاع ۲۰۰۰ متر ديده مى شود.

 به گفته مهين دخت خطيبى در چند سال گذشته تغيير كاربرى باغات روستاها و گسترش ويلاسازى محدوده حفاظتى سدلتيان را تحت خطر قرار داده است. در اين ميان راه سازى و ايجاد راه هاى جديد براى دسترسى به اين ويلاها، تخريب منطقه را به بهانه توسعه گردشگرى به همراه داشته است.

وى از زمين لغزش هاى متعدد در فاصله كمتر از دو ماه گذشته خبر داد و افزود: زمين لغزش هاى متعددى با ابعاد متفاوت در اين حوزه اتفاق افتاده كه بزرگترين آنها زمين لغزش كنار درياچه سد است كه آخرين رقم اعلام شده در مورد وسعت آن ۷۲ هكتار است. اين لغزش ها خود شاهد گويايى از دست اندازى هاى نابخردانه بشرى در اين حوزه مهم است. دبير كانون ديده بانان زمين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهردارى هاى اوشان فشم، ميگون و لواسان، بنياد مسكن، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى، وزارت مسكن و شهرسازى، وزارت كشور، راه، نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزى را در اين روند مقصر اعلام كرده و با اشاره به هشدارهاى قبلى مى پرسد: اگر مسئولان، سد «ماملو» در جنوب شرقى تهران را كمك موثرى به ذخيره آب تهران مى دانند آيا بهتر نيست سرمنشاء آبخيزهاى اين سد جديد را كه از شرايطى نظير تخريب آبخيزهاى سدلتيان برخوردار است نجات دهند. اين تشكل زيست محيطى معتقد است: با بهره گيرى از واژه گردشگرى و توسعه آن مجوز هرگونه تخلف، غارت و تصرف اراضى و ارتفاعات ملى داده شده است.

اين هشدارها در حالى داده مى شود كه معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست بعد از اعلام خطر اين كانون اعلام كرد: براساس بررسى هاى كارشناسى به عمل آمده توسط كارشناسان تاييد مى كند محدوده  اى به طول تقريبى۱۲۰۰ متر و عرض حدود ۶۰۰ متر درست در حاشيه سد لتيان دچار لغزش شده و شكاف هاى عميقى ايجاد كرده است. همچنين به نقل قول از اين مقام مسئول اعلام شده منطقه موردنظر كاملاً واريزه اى است و با توجه به جغرافياى منطقه و توپوگرافى و فقر پوشش گياهى احتمال وقوع ريزش سنگ و رانش زمين در آن حوزه وجود دارد. تعريض جاده در محور فشم به ميگون نيز در حوزه مديريت شهردارى بوده است. كانون ديده بانان زمين با طرح اين پرسش كه چطور ممكن است اقداماتى كه در منطقه حافظت شده البرز مركزى انجام مى گيرد، ربطى به سازمان حفاظت محيط زيست نداشته باشد، تاكيد مى كند؛ اولين اولويت حوزه لتيان، حفظ اين حوزه مهم به عنوان يك حوزه آبخيز براى آب كلان شهر تهران است و گردشگرى در اولويت هاى بعدى قرار مى گيرد. آنچنان كه نمونه اى از اين نوع تعرض در اسفندماه سال گذشته موجب رانش هاى وسيع شد. اين كانون در پاسخ به صحبت هاى شهردار فشم مبنى بر تعريض جاده منطقه رودبارقصران به دليل داشتن جاذبه هاى طبيعى اعلام كرده است: در كشورهايى كه به محيط زيست اهميت والايى داده مى شود ظرفيت يابى از فاكتورهاى مهم برنامه ريزى هاى گردشگرى است. به اين معنى كه ظرفيت منطقه براى پذيرش تعداد مشخص گردشگر تعيين شده تا حداكثر حفاظت پايدار از محيط طبيعى براى نسل هاى ديگر نيز به عمل آيد.

كانون ديده بانان زمين معتقد است آبخيزفروشى در حوزه لتيان و ساير حوزه هاى آب تهران بايد هر چه سريع تر قطع شود و آزادسازى حريم رودخانه ها در دستور كار فورى قرار گرفته و ويلاهاى ساخته شده در ارتفاعات سريعاً تخريب شود. ضرورت دارد برنامه مدونى براى عملكرد هماهنگ و غير بخشى مسئولان در اين حوزه مهم آب تهران تدوين و به ملت ارائه شود و اگر قرار است طرح گردشگرى براى آن تعريف شود حتماً بايد با توجه به اولويت حفظ اين آبخيز حياتى باشد. در غير اين صورت بايد مسئولان منتظر پيامدى مهلك يعنى بحران آب تهران باشند.

        

/ 0 نظر / 5 بازدید