11 دسامبر / 21 آذر :روز جهانی کوهستان

روز جهانی کوهستان فرصتی است برای ایجاد آگاهی در مورد اهمیت کوهستان در چرخه ی زندگی ، ‌روشن ساختن فرصت ها و محدودیت ها در موضوع توسعه در کوهستان ،‌ و فراهم ساختن همکاری هایی که می تواند سبب تغییرات مثبت در کوه های جهان شود .
مجمع عمومی سازمان ملل ، از سال 2003 روز یازدهم دسامبر را « روز جهانی کوهستان » نامیده است . این تصمیم در پی اعلام سال 2002 به عنوان سال جهانی کوه ها گرفته شده و در هر سال ،‌ موضوعی به عنوان شعار این روز انتخاب می شود . موضوع امسال ،‌ « امنیت غذایی در کوهستان » است .
مساله ی گرسنگی در کوهستان ،‌ رو به وخامت است ،‌ و زمین ناهموار و غالباً دور از دسترس به اضافه ی « در حاشیه بودن » از جنبه ی سیاسی و اجتماعی ، کوه نشینان را در خصوص کمبود غذا آسیب پذیر ساخته است . دانش بومی در مورد مواد غذایی محلی و شیوه های کشاورزی سنتی در منطقه¬های کوهستانی ، رو به زوال و تنوع زراعی و بازدهی در حال کاهش است که این ها ، آسیب پذیری کوه نشینان را افزایش می دهد . تحقیقات جدید نشان می دهد که جامعه ها ی کوهستانی دچار کمبود « ریز مغذی ها » هستند و این از عامل های موثر در مرگ و میر کودکان است که نرخ آن در کوهستان ها بسیار بالا است .
امروزه ، بهای مواد خوراکی در سراسر جهان رو به افزایش است و بالارفتن هزینه ی حمل به منطقه های دور افتاده ی کوهستانی به این معنا است که جامعه های کوه نشین باید رقم بیشتری برای غذا بپردازند .
روز جهانی کوهستان 2008 با شعار امنیت غذایی در کوه ها ،‌ فرصتی است برای بازتاب این نکته که برای کوه¬نشینان، دست یابی پیوسته به غذای کافی و مغذی جهت ادامه ی زندگی فعال و سالم چقدر دشوار است ، اولویت ها در ارتقای امنیت غذایی در کوه ها شامل تشویق و توسعه ی کاشت غلات سنتی کوهستانی ؛‌ حفظ شیوه های بومی کاربری زمین ؛ اصلاح برنامه ی تغذیه ی دام های کوه زی ؛ ‌دسترسی بهتر به بازار ؛‌ و کاربست سیاست عمومی ویژه ی کوهستان است که با مشارکت کوه¬نشینان تدوین شده باشد .
از
www.fao.org/mnts

برنامه هایی به مناسبت روز جهانی کوهستان


گروه دیده بان کوهستان ، دفترهای نمایندگی انجمن در شهرستان ها و دوستان دیگر را به برگزاری همایش ، کار رسانه ای ، برنامه های پاک سازی کوهستان ، آموزش چهره به چهره در مسیرهای کوهستانی ، و تهیه ی گزارش از وضع معیشتی کوه نشینان کشور دعوت می کند .


لطفاً ما را از فعالیت های خود با خبر کنید . 

/ 0 نظر / 4 بازدید