اندوه نامه ای از ایران شناس بزرگ ، دکتر پرویز رجبی

درد ناشی از گردش گری بیمار و غیر مسوولانه ی ایرانی را در یادداشت دکتر رجبی به مناسبت دیدار از جندق ، در ایرن بخوانید .

/ 1 نظر / 5 بازدید