حفاظت از طبیعت، حفاظت از میراث فرهنگی

موزه ی روستایی گیلان را دیگر خیلی ها می شناسند؛ طرحی بزرگ بوده که از فکری درست برخاسته، اما در اجرا اشکال هایی داشته است. دکتر محمود طالقانی، در گفتگویی با میراث خبر به ارزش های این موزه اشاره کرده است (در اینجا) . عباس محمدی هم پیش از این، در همشهری به نقطه ضعف های طرح اشاره کرده تا شاید آموزه ای باشد برای طراحان پروژه های مشابه.

/ 1 نظر / 7 بازدید