درختان کهن را حفظ کنیم!

 

یک تکه کاغذ کوچک به عنوان تمبر ، اگر هفتاد – هشتاد ساله باشد ، در بهترین آلبوم ها جای می گیرد و به بهترین شکل نگهداری می شود و بسیار باارزش قلمداد می شود ؛ پس موجود زنده ای که ده ها و صدها سال عمر دارد و بسی مفیدتر از یک تمبر مرده است ، چقدر پر بها است ؟! فقط کمی تفکر لازم است تا به ارزش درختان دیرزی پی ببریم ... . بیاییم  آن ها را دریابیم ، طوقه شان را از سنگ و سیمان و اسفالت آزاد کنیم ، و آن ها را فدای ساختمان سازی های بی ملاحظه نکنیم .

به عکس های زیر بنگرید ؛ آیا این درختان چند صد ساله شایسته ی چنین رفتاری هستند ؟!


 

/ 0 نظر / 5 بازدید