درباره‌ی سرخه حصار

در يادداشت  ۱۶/۱/۸۶ مطلبی درباره ی سرخه‌حصار داشتيم که در روزنامه‌ی همشهری با عنوان آسيب شناسي تخريب يك پارك ملي هم چاپ شد.

در گزارش زير، روزنامه‌ی اعتماد با اشاره ای به تاريخچه ی تجاوز وزارت کشاورزی(تعاونی مسکن زيتون) به محدوده‌ی پارک ملی سرخه‌حصار، نظر « دکا » را نيز در اين مورد چاپ کرده است.

                        اعتماد ۱۹/۲/۸۶

/ 0 نظر / 5 بازدید