نشست انجمن

                    هفتاد و سومین نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران  

                                       سه شنبه 24 دی ماه  1387

 

موضوع                                                             مدت                                        مجری

 

دیدار و پذیرایی                                                   نیم ساعت ( از 4:30 تا 5 بعدازظهر)

 

معرفی بیمه ی تکمیلی مسوولیت مدنی 

 سرپرستان برنامه های کوه نوردی                          نیم ساعت                          موسی عرب ورامین

 

سپاسگزاری از هیات مدیره ی پیشین                        15 دقیقه                           عباس محمدی

 

گزارش برنامه های شاخص گروه کوه نوردی             5/1 ساعت                        مصطفی تخیری

 سایپا (قله های لنین ، آیلندپیک ، برودپیک ، آلپ ها)

 

 

مکان : تهران – خیابان نجات اللهی ، نبش ورشو ، خانه ی شهریاران جوان

 

ورودی : برای اعضا 1000 تومان ، غیر اعضا  1500 تومان

/ 1 نظر / 25 بازدید