کانادا؛ جريمه‌ی ۱۰ميليون تومانی برای قطع هر درخت!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در بولتن خبری باشگاه آلپاين کانادا(www.alpineclubofcanada.ca/news)که برای ما فرستاده می‌شود، يک خبر جلب توجه می‌کند که قابل مقايسه(!) است با برخورد مسئولان محيط زيست و جنگل‌داری ما با قطع‌کنندگان درخت؛ ببينيد آنان با چوب‌بران يک ملک خصوصی چه رفتاری دارند، و ما با بيابان کنندگان جنگل های ملی چه می کنيم...!

                      عكس از:www.wildlifewebsite.com

                           عکس از:www.wildlifewebsite.com

شركت چوب‌بريMalmut Holdings Ltd كه در ضلع غربي بزرگ‌راه 99، نزديك منطقهي سنگ نورديStawmus Chiefbluff  يك ملك ده هكتاري دارد،به خاطر زيرپاگذاشتن مقررات منطقه در قطع 500 اصله درخت، در آستانه‌ي جريمه‌اي تا پنج ميليون دلار قرار دارد. شاترلند(Sutherland)   شهردار اسكواميش گفت كه شركت يادشده، مقرراتي را كه بر پايه‌ي آن، صاحبان املاك خصوصي موظف به كسب مجوز براي قطع درختان هستند، زيرپا گذاشته است. او مي گويد شركت مالموت براي هر درخت بين 1000تا 10000دلار جريمه خواهدشد. هدف اين مقررات، حصول اطمينان از اين است كه برنامه هاي توسعه، با استانداردهاي منطقه هماهنگي داشته باشد.

شاترلند همچنين مي‌گويد مي‌خواهيم اطمينان يابيم كه جريمه ي نقض قانون آن‌قدر سخت است كه اشخاص نمي‌توانند آن را بخشي از هزينه‌ي كار تجاري خود قلمداد كنند.

شهرداري، پس از آن كه مردم محل خبر قطع درختان را رساندند، جلوي كار شركت را گرفت.

/ 0 نظر / 4 بازدید