واگذاری منطقه های حفاظت شده به بخش خصوصی !

جای شکر است (!) که بخش خصوصی ما آن قدر  کفایت و قدرت یافته که در زمینه هایی که در آمریکا هم به دست دولت اداره می شود ، متصدی امور می شود ؛ خانم واعظ جوادی رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که بهره برداری بخشی از مناطق حفاظت شده ، به بخش خصوصی واگذار می شود . در این راستا قرار است که ظرف یک ماه اولین منطقه ، در استان سمنان به « کانون شکار ایران » واگذار شود .

خواهشمندیم اسناد این واگذاری و قرار داد فی مابین ، به منظور آگاهی مردم ایران که ذینفعان منطقه های حفاظت شده هستند ، در اختیار متقاضیان گذاشته شود .

بر نمایندگان سازمان های غیر دولتی است که این اسناد را از سازمان محیط زیست که قاعدتا امانت دار ثروت های ملی است ، مطالبه کنند .  

/ 0 نظر / 5 بازدید