در دفاع از کوه نوردی

مقاله ای خواندنی و خوش پرداخت از سید حمید صدیقیان ( مربی کوه نوردی ، عضو انجمن در زنجان ) را در اعتماد بخوانید .

/ 3 نظر / 5 بازدید
ساشا

حميد صديقيان را سالهاست ميشناسم،خيلي پيش از روزهايي كه شنيدم بري گرياندن آقاجاني نوحه سرايي كرده بود و از محمد داودي شعر خونده بود. با اين حال از اردوهاي گاشربروم خط خورده بود و شدش منتقد آقاجاني! حميد البته كوهنوردي است قديمي و صد البته زحمتكش و دوستدار شهر و ديارش. تفاوت حميد با ساير همنوردان و همشهريهاش گير كردنش سر دو راهي كوهنوردي مستقل و دولتي است.يكي به نعل و يكي به ميخ شده جزوي از وجود حميد. البته مدتها بود ديگه نمي نوشت. درست پس از حادثه تلخ كمونيست كه متاسفانه انگشتان دستش رو جا گذاشت و يكي دوسالي دپرس بود.صعودي كه قرار بود با اون روي تيمهاي دولتي رو كم كنه ولي شد بلاي جونش.صعودي كه ميتونست بسيار تلختر از اينها باشه و همراهنش رو هم به باد فنا بده! حميد درباره حادثه گاشربروم هم مطلبي تحت عنوان كالبد شكافي يك حادثه نوشت و كلي براي خودش در ميان منتقدان آقاجاني طرفدار پيدا كرد. اما پس از اون حادثه در حالي كه همه منتظر كالبدشكافي صعود بي برنامش به كمونيست بودن به بيان گزارشي در گاهنامه داخلي انجمن بسنده كرد و در انتهاي اون سه پاراگراف را به دلايل حادثه اختصاص داد،اما در همون سه پاراگراف هم بخشي از

ساشا2

در گاهنامه داخلي انجمن بسنده كرد و در انتهاي اون سه پاراگراف را به دلايل حادثه اختصاص داد،اما در همون سه پاراگراف هم بخشي از اشتباهات رو به گردن مسئول كمپ كمونيست انداخت تا همه بفهمن منتقد بي طرفيه!!! اما اينبار هم حميدخان باز نعل و ميخ رو اشتباه گرفته و پشت سر نانگائيها قايم شده! راست ميگن آب كه سربالا ميره.... انشاله هميشه سلامت باشه اين آقا حميد شهرمون.