فرمانداری شميرانات درباره گزارش ساخت و سازهای غير مجاز پاسخ داد:

      پرونده متخلفان در دست اقدام است          

001737.jpg

همشهري- چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۵

گروه شهري: در پي درج گزارش هاي متعدد از وقوع زمين  لغزش در حاشيه سد لتيان و ساخت و سازهاي غيرمجاز در حوزه سد، فرمانداري شهرستان شميرانات در پاسخ  به گزارش «حاشيه  سد لتيان تا عمق ۴ متري زمين شكاف برداشت» ، مورخ ۲۶/۱/،۸۵ پاسخي را به روزنامه ارسال كرده است كه در ذيل مي آيد:

با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي شهرستان شميرانات و وجود سد لتيان كه از عمده منابع تأمين كننده آب شرب شهروندان تهران مي باشد و وجود جاذبه هاي طبيعي منحصر به فرد، اين فرمانداري تلاش هاي زيادي را براي كنترل ساخت و ساز انجام داده و تخلفات ساخت و ساز دستگاه هاي دولتي در سال ۸۴ در شميرانات به صفر رسيده است و اين روند براي كنترل كامل تخلفات ساخت و ساز همچنان ادامه دارد. ضمناً اين فرمانداري در جهت كنترل ساخت وسازهاي غيرمجاز و جلوگيري از تجاوز به عرصه هاي ملي، كميسيون هاي تخصصي ويژه اي را با حضور مديران دستگاه هاي مرتبط تشكيل داده است. از جمله كميسيون ساماندهي ساخت و ساز غيرمجاز كه صرفاً در سال ۱۳۸۴ با تشكيل جلسات متعدد و پيگيري هاي مستمر كه تعداد آن به ۱۱۱۳ مورد مي رسد نسبت به تخريب ۶۳۰۰ متر مربع ديواره، پل و بنا اقدام نموده است و تعداد كثيري پرونده نيز در حال بررسي و صدور رأي توسط كميسيون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري ها مستقر در فرمانداري مي باشد.

همچنين تعداد كثيري پرونده به دليل دستور توقف از سوي ديوان محترم عدالت اداري در دست اقدام مي باشد. اميدواريم از سوي آن ديوان محترم با توجه به لوايح دفاعيه اين فرمانداري توجه ويژه در برخورد با متخلفين ساختماني به عمل آيد. از ديگر كميسيون هاي متشكله در فرمانداري كميسيون فرعي حفظ و حراست از عرصه هاي ملي و منابع طبيعي مي باشد كه با عنايت به برخوردهاي جدي و پيگيري هاي ويژه، موضوع در شوراي تأمين شهرستان مطرح و كميسيون فوق در راستاي اهداف مورد نظر تشكيل گرديده است كه فقط در سال ۱۳۸۴ تعداد ۱۲ جلسه و بيش از ۵۰ مصوبه در برخورد با متخلفين ساختماني و متجاوزين به عرصه هاي ملي آگاهي دارند اين فرمانداري به عنوان دستگاه نمونه در اين امر شناخته و معرفي شده است .علي هذا اين فرمانداري آمادگي پذيرش انتقادات و پيشنهادات كارشناسي شده شهروندان را داراست.
اميد كه بتوانيم خدمتگزاران ساعي و صادق براي مردم نجيب شهرستان باشيم.
توضيح همشهري

فرمانداري محترم شميرانات اعلام مي كند كه ساخت و سازهاي دولتي در سال ۸۴ در شميرانات به صفر رسيده است. «اما همچنان ساخت غير مجاز و تصرف اراضي در منطقه تداوم دارد. از سوي ديگر مدير كل محيط زيست استان تهران، چندي قبل از ۳۷۰ مورد تصرف، تجاوز و تخريب مناطق حفاظت شده در حوزه شميرانات در سال ۸۴ خبري مي دهد كه تاكنون تنها ۱۵درصد آنها خلع يد شده است. حال اين پرسش به ذهن مي رسد كه اگر ساخت و سازها از سوي دستگاه هاي دولتي نيست و متعلق به افراد غير دولتي و عامه مردم است، پس چگونه است كه وزارت نيرو و سازمان محيط زيست براي مقابله با آنها باز هم از مسئولان امر(! !) كمك مي طلبند؟!
حتي ا گر بپذيريم كه هيچ ساخت و سازي در سال
۸۴ به شكل غير قانوني از ناحيه دولتي ها و غير دولتي ها در حوزه لتيان صورت نگرفته كه فرض محال است و شواهد موجود خود گوياي واقعيت است، باز هم نمي توان از ساير تعرضات و ساخت و سازها در سال هاي گذشته صرف نظر كرد و متصرفان را به حال خود رها كرد.

آيا نبايد از تصرفات قبلي خلع يد صورت پذيرد؟

مگر نه اين كه فرماندار محترم شميرانات چند ماه قبل در يك مصاحبه تلويزيوني اعلام كردند كه تخريب ها شبانه انجام مي شود؟ اگر تخريب ها شبانه صورت مي گيرد چرا روز بعد سند صادر مي شود؟ و چگونه و از چه ارگاني مجوز ساخت ويلا براي اين متصرفان صادر مي شود؟ همين كه در حوزه لتيان از بستر رودخانه تا ارتفاع بالاي ۱۸۰۰ و حتي ۱۹۰۰ كوهستان ويلاسازي شده و به ندرت چند متر از حاشيه رودخانه ها از تجاوز و ويلاسازي در امان مانده خود بيانگر نحوه مديريت و نظارت دستگاه هاي مسئول را نشان مي دهد.

                

/ 0 نظر / 10 بازدید