درویش و محیط زیست ستیزی مدیران

بارها گفته ام که مشکل محیط زیست در ایران، اساسا اجتماعی است و ما تقریبا هیچ «گیر» فنی یا علمی نداریم. چرا که در این مملکت، بدیهیات محیط زیست زیر پا گذاشته می شود. محمد درویش در گفتگو با خبرگزاری مهر به خوبی به این موضوع پرداخته است؛ در اینجا بخوانید.

/ 1 نظر / 5 بازدید
ضرابیان

آقای درویش در این گفتگو درارتباط با مردم یکی به نعل می زنند ویکی به میخ ! ودر انتها نتیجه می گیرندکه مردم مشکل فاجعه آمیز فرهنگی دارند ! وقتی کارشناس واستادما تلاش نمی کند دلیل رفتار مردم را ریشه یابی کند و به راحتی یک لیوان آب خوردن نسخه ده هزارسال تاریخ وفرهنگ وتمدن ای سرزمین را می پیچد ! از مدیران کم سواد ومدرک جعل کن دولتی چه انتظاری می رود !