محیط زیست کشور؛ فاجعه!

گزارشی از گردهمایی 5 شهریور و متن بيانيه‌ی تجمع كنندگان را در اين‌جا بخوانيد

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
کريمی

پس موضوع اين استعفاهاي مكرر چيست؟ چرا كسي از ميرنيا و فاضل و رمضاني و نجفي و طاهايي و حسيني و تيموري و يزدي و رئيس زاده و دهها مدير مستعفي كه خود خانم جوادي آورده و اغلب كمتر از يكسال ايشان را تحمل كردند چيزي نميپرسد؟ شما را به خدا به داد برسيد. اين جماعت به آبروي خود و نظام و ايران رحم نميكنند.