یلدا بر شما مبارک باد

صحبت حکام ظلمت شب یلداست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                          نور زخورشید جوی، بو که برآید

                                                                                      حافظ

سنت زیبایی است به بیداری نشستن در بلندترین شب سال، و انتظار روشنی روز را سبک ساختن با دیدار دوستان.

جلوه هایی از آیین گرامی داشت خورشید (این عامل زندگانی بخش زمین) را می توانیم در آثاری که در کوهستان های کشور وجود دارد ، ببینیم:

در مغاره ها یا چاردیواری هایی که روی قله ها با دریچه هایی به سوی خاور ساخته شده اند، یا در چارتاقی هایی مانند چارتاقی نیاسر که برای دیدن نخستین پرتوی خورشید در نخستین روز زمستان یا تعیین «اعتدال»های بهاری و پاییزی برپاشده اند و در آن ها کوه های مجاور نقش مهمی در فراهم آوردن موقعیت های رصد داشته اند.

 

خوشا آنان که امشب را در کوهی ، و با یاران به صبح می رسانند.

/ 0 نظر / 5 بازدید