حاکمیت ملی و حفاظت محیط زیست

مشکل بزرگی که امروزه محیط زیست ایران با آن روبرو است، خودمختاری مدیران استانی، شهری، و تصمیم گیرندگان نهادها و ... است. در واقع، خود مختاری نه، که خودسری اشخاص است که برای مثال در یک مورد سبب می شود در حالی که سازمان میراث فرهنگی، برای دماوند (اثر ملی) حریم تعیین کرده، یکی از اداره های تابع همین سازمان، تصمیم به جاده سازی در آن حریم بگیرد. یا در حالی که وزارت راه با ساخت جاده  در جنگل «ابر» مخالف است، اداره ی تابع آن در سمنان، شروع به این کار کند؛ ما، در عرصه ی محیط زیست و میراث فرهنگی، حاکمیت ملی نداریم!

گزارشی از جاده سازی در « ابر» را در همشهری بخوانید.

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد

امان از دست این انسان که خودش را با دست خود به هلاکت می اندازد.