سومین جشنواره ی دوسالانه ی فیلم و گزارش های کوه نوردی انجمن کوه نوردان ایران در نیمه ی اول دی ماه 87 در دو روز برگزارمی شود ، تعداد آثار رسیده به دبیرخانه ی جشنواره بالغ بر 46 گزارش نوشتاری و 43 فیلم می باشد ، جلسات دبیرخانه جشنواره به صورت هفتگی تشکیل می شود.

 

برای سازمان دهی امور مربوط به جشنواره  ، کمیته های مختلف کاری تشکیل شده اند که نام هر کمیته و سرپرست آن به شرح زیر است:

 

دبیر جشنواره                              سهند عقدایی
دبیر هیات داوران                         کاظم فریدیان
کارگردان هنری                           مریم میرمیثاقی
کمیته ی اطلاع رسانی                    عباس ثابتیان

کمیته ی مالی و برنامه ریزی           جواد نظام دوست

کمیته ی تشریفات                           مژگان خلیلی

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید