چند نمونه از اقدام بر ضد سد سازی

در کشورهای گوناگون، فعالیت های چندی بر ضد سد سازی صورت می گیرد. در تارنمای «کانون دیده بانان زمین» (که متاسفانه، چند ماه است به روز نشده) چند نمونه از این فعالیت ها مربوط به سال های گذشته را می توانید ببینید. این جاکلیک کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید