پست های ارسال شده در آدر سال 1385

یلدا بر شما مبارک باد

صحبت حکام ظلمت شب یلداست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                           نور زخورشید جوی، بو که برآید                                                                                       حافظ سنت زیبایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

حفاظت از طبيعت، حفاظت از ميراث فرهنگي(قسمت دوم)

                               http://www.chnphoto.ir<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   عکاس:حسین سلمانزاده يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

سازمان‌هاي غيردولتي و دادخواهي زيست‌محيطي(بخش پايانی)

پيمان‌نامه‌هاي جهاني <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> پيمان‌هايي كه ايران به آنها پيوسته، در حكم قانون‌هاي داخلي هستند، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

روز جهانی کوهستان در باشگاه آرارات برگزار می شود

                                                خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ گردش‌گري ـ روز جهاني کوهستان فرصتي براي برگزاري همايش، انتشار مقاله، برگزاري نمايشگاه‌هاي عکس و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

مطالبات زيست محيطي از نامزدان انتخابات شوراها در كلاردشت

                                                         فعالیت های معدن کاوی از عوامل مخرب محیط زیست در کلاردشت است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

بزرگ ترین دریاچه ی جهان در معرض نابودی است

         تالاب انزلي كه امروز به دليل آلودگي ديگر نيست/>/>     خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـ حسينعلي مهجوري*، گروه ديده‌بان كوهستان مازندران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید

بحران دفع غیراصولی زباله در جنگل های شمال همچنان ادامه دارد

                                کوه زباله در جنگل کلاردشت                                                            عکس ازکیوان بیگلریان  آینده نو7/9/85-مریم طالشی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   گروهاجتماعي:صحنهبسيارفجيعاست. هزارانتنزبالهمخلوط،تروخشك،تجزيهشدنيونشدني. اينجادرجنگلعباسآبادتاجاييكهچشمكارميكند،زبالههاازكنارهجادهبهدرهريختهشدهاندوبهنظرميرسدتاعمقدرهوكنارهرودخانهايراكهبهعباسآبادميرود،پوشاندهاند. علاوهبراثراتناخوشاينديكهدفعزبالهبراكوسيستممنطقهميگذارد،بهدليلمشرفبودن اينمكانبهرودخانه  »كاظم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

انجمن كوهنوردان بايد مدافع تمام كوه نوردان باشد

                                                                     بابازاده گزارش خود را ارايه مي‌دهد خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـحسين سلطان‌زاده  رييس سابق  هيات مديره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید