پست های ارسال شده در آبان سال 1386

راه پيمايی در جنگل و آموزش زيست محيطی

گروه دیده بان کوهستان انجمن کوه نوردان ایران با همکاری شرکت آخشیگان برگزار می کند ؛                                                                جنگل در پاییز                         آشنایی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 37 بازدید

فدراسيون کوه‌نوردی وارد مسايل حفاظت از محيط کوهستان شود

نبود كميته حفاظت از محيط‌كوهستان در فدراسيون كوه‌نوردي باعث شده اين مساله در ميان گروه‌هاي مختلف كوه‌نوردي و كوه‌نوردان چندان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید