پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

هفتاد و نهمین نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران

موضوع نشست این ماه :   تبادل اخبار کوه‌نوردی معرفی دانش‌نامه ی آزاد کوه‌نوردی (تارنمای پاکوب) و تارنمای کوه‌چامه   گزارش مهدی عمیدی از صعود به قله ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید