پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

سال های سخت تری در پیش خواهد بود ...

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را ؟!                                                             مهدی اخوان ثالث                                                              ساده ترین کارگران را هم که ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید