پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

نود و هفتمین نشست ماهانه ی انجمن

وی‍ژه برنامه‌ی مسایل زیست محیطی کوهستان آغاز نشست با:گزارش هیات مدیره وگزارش لطیفه‌ بقراط از همایش در شبه‌جزیره‌ی میانکاله سخنرانان مهندس محمد درویش، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید