پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

نشست روز ملی حمایت از رودخانه ها

گروه دوستداران محیط زیست دانشگاه شریف دوشنبه‌‌‌‌‌‌ى آینده، سالن سبز دانشکده‌‌‌ى مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف میزبان نشست مهمی است که به مناسبت روز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید