پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

کارگاه آموزش مبانی محیط زیست

مفاهیم و محتوای کارگاه مبانی محیط‌زیست مروری بر تجربه‌های فعالیت‌های زیست‌محیطی داوطلبانه در ایران چه می‌توانیم بکنیم؟  آموزشگران: صفورا زواران حسینی، هادی کاشانی  صفورا زواران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

کارگاه آموزش مبانی محیط زیست

  مفاهیم و محتوای کارگاه مبانی محیط‌زیست مروری بر تجربه‌های فعالیت‌های زیست‌محیطی داوطلبانه در ایران چه می‌توانیم بکنیم؟   آموزشگران: صفورا زواران حسینی، هادی کاشانی   صفورا زواران ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 24 بازدید