پست های ارسال شده در مهر سال 1397

کوهنوردی در دماوند را تعطیل کنید!

هفته‌ی گذشته، خبرگزاری ایسنا گفتگویی تلفنی با من داشت که می‌توانید گزارش آن را در این‌جا بخوانید:  https://www.isna.ir/news/97070603264/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
/ 0 نظر / 111 بازدید