روز عشق ايرانی

یکی از جشن های نیک و فرخنده ای که از نیاکان ما به جا مانده است « جشن سپندارمذ » یا « جشن اسفندگان »‌است. این جشن با هدف بزرگ داشت و ارج نهادن به فروزه ی پاک و گران سنگ سپنته آرمییتی یا سپندارمذ برگزار می شود. سپنته آرمییتی به معنای باروری ، مهر و محبت ، فروتنی ، و فروزه ی نگاهبان زمین در دین زرتشتی است و زمین نماد عشق است چرا که با فروتنی و گذشت به همه عشق می ورزد . زمین چون مادری است که پاسدار و نگهدار فرزندان اش از هر قشر و قیافه ای است .

سپندارمذگان (۲۹ بهمن) روز گرامی داشت زمین بارور و همتای انسانی آن زن است . روز گرامی داشت عشق و محبت... .

( از هفته نامه ی امرداد ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ )

/ 0 نظر / 4 بازدید