انتخاب اعضاي جديد هيئت مديره انجمن كوه نوردان ايران

مجمع عمومي انجمن كوه نوردان ايران عصر روز پنجشنبه 2 آذر ماه در محل سالن همايش مركز سازمان هاي غيردولتي و داوطلبانه شهرداري تهران برگزار شد و اعضاي هيئت مديره جديد اين انجمن براي يك دوره دو ساله انتخاب شدند.
در اين مجمع كه از ساعت 16 با حضور اعضاي انجمن آغاز بكار كرد ، ابتدا كيومرث بابازاده رييس سابق هيئت مديره به ارائه گزارش عملكرد انجمن طي دو سال گذشته پرداخت و پس از آن تني چند از اعضاي هيئت مديره و همچنين بازرس انجمن به ارائه گزارش خود پرداختند.
در ادامه با نامزدي 12 نفر از اعضا براي فعاليت در هيئت مديره انجمن و همچنين 3 نفر از اعضا براي فعاليت به عنوان بازرس ، انتخابات رسمي برگزار شد كه در نهايت آقايان عباس محمدي ، اسماعيل رضايي ، محمد علي رودي ، محمود بهادري ، شكور لطفي و خانم ها افسر شانديز و پرستو ابريشمي به عنوان اعضاي اصلي و محسن فوقاني و سورن سپانيان به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره براي دوره دوساله 87-85 برگزيده شدند. همچنين كيومرث بابازاده به عنوان بازرس و كاوه كاشفي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.
انجمن كوهنوردان ايران كه از سال 78 فعاليت خود را آغاز كرده است از سال 82 به عنوان سازماني غيردولتي به كار خود ادامه داده است.

بخش خبر قلمرو کوهستانی ايران
3 آذر 85


/ 2 نظر / 4 بازدید
عباس محمدی

از سال ۱۳۸۲ پروانه ی فعالیت رسمی انجمن از سوی وزارت کشور صادر شد. این ، ششمین مجمع عمومی انجمن کوه نوردان ایران بود. هیات مدیره ی انجمن توسط مجمع عمومی و برای دو سال انتخاب می شود. هیچ کس نمی تواند بیش از دو دوره ی متوالی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.

رقابت

ماشاله آرشيها حال دماونديها رو گرفتند!