کوهنوردی در دماوند را تعطیل کنید!

هفته‌ی گذشته، خبرگزاری ایسنا گفتگویی تلفنی با من داشت که می‌توانید گزارش آن را در این‌جا بخوانید: 

https://www.isna.ir/news/97070603264/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


/ 0 نظر / 517 بازدید