آشغال جمع می کنيم!

نه کار نماد ین ، نه سروصدای بیش از حد ، نه دل سردی از همکاری نکردن ا ین و آن ، ونه حتی هراس از انبوه زباله های رها شده !

امروز وفردا به هر کوهی که می رویم ، کیسه ای زباله پر می کنیم و با خود به پا یین می آوریم. با هر کس که می توانیم گفتگو می کنیم و اورا تشویق به مشارکت در پاک سازی کوهستان می کنیم، والگویی ارا یه می دهیم از کوه نوردی مسئولانه .

با کیسه های پر از زباله ، از کوه پایین بیاییم.

/ 2 نظر / 8 بازدید
فرشيد فاريابي

لينك هاي زير را دنبال كنيد: ۱) http://web.isna.ir/main/NewsView.aspx?ID=News-786304 ۲) http://www.shahr.ir/ShowNews.aspx?NId=17589 ۳) http://server30.irna.com/fa/news/view/line-9/8506269815173043.htm ۴)http://www.chn.ir/news/?section=1&id=20299

مهرداد

آنچه را که روزهای بلند و شب های بارانی به من آموخته اند از ياد نمی برم اين شب های خيس را فراموش نخواهم کرد حتی در آغوش تو، ابری خواهم بود، که برای دوست داشتن لبخندت می گريد. تنها دلم تنگ است که ببينمت خدای من...